* Vse cene v ceniku so veljavne od 1. 1. 2021
* Vse cene so brez DDV-ja
* Ocena mesečnih iskanj in zasedenost samega medija oziroma mreže se lahko iz meseca v mesec spreminja.
* Izvajalec si pridržuje pravico, da v kolikor ni za določen način ali medij oglaševanja izkoriščen ves predviden proračun, lahko preostanek predvidenega proračuna izkoristi na RON mrežah ali medijih glede na relevantno vsebino.
* V primeru, da se naročnik z izvajalcem dogovori za t.i. Hand pick izbiro medijev, si kot izvajalec pridržujemo pravico, da v kolikor
posameznega medija ni več na voljo, na osnovi strokovne presoje izberemo drug primerljiv medij.